Извънредният труд да се увеличи от 150 на 300 часа, искат работодатели

Има дефицит на работна ръка, твърдят от бизнеса, може да се стигне до 9-часов работен ден, смятат синдикатите